English Cesky

 

PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY


 

 

Proměnné dopravní značky jsou prostředkem řízení a usměrňování silničního provozu. Pomocí zařízení pro provozní informace předáváme jeho účastníkům aktuální informace o obsazenosti parkovišť, teploty vozovky, dopravních situacích aj.

 

 

Pro rozdílné situace a podmínky jsou vhodné různé technologie zobrazovačů, display a provedení činné plochy. Technologie by měly být voleny vždy tak, aby pro danou komunikaci a podmínky (rychlost vozidel, viditelnost, typ informace) byla vybrána vždy ta nejoptimálnější.

 

 

Proměnné dopravní značky a zařízení pro provozní informace musí odpovídat EN 12966-1 Varriable vertical road traffic signs a TP 141 Zásady pro systém proměnného dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích.

 

 

         HRANOLOVÉ                                     LCD                                           LED                                            ZPI