English Cesky

 

KONTROLA JAKOSTI


 

 

Pro zajištění vysoké kvality našich výrobků bylo v naší firmě vybudována kontrolní a vývojová laboratoř. Zde se provádí kontrola jakosti od vstupních materiálů jednotlivých subdodavatelů až po kontrolu konečného výrobku. O jednotlivých postupech se vede řádná evidence do protokolů, včetně odběru vzorků z jednotlivých výrobních dávek. Tyto jsou zakládány a archivovány po dobu životnosti výrobku, rovněž se dbá na řádnou kalibraci našich měřících zařízení u výrobců nebo akreditovaných ústavů.