English Cesky

 

LED


 

 

       

 

 

Symboly dopravních značek tvoří jednotlivé svítící body, které se skládají z LED diody, optické čočky a těsnících gumiček. Jednotlivé body jsou vyskládány do tvaru požadovaných symbolů tak, aby se svými tvary co nejvíce přibližovaly předpisu VL 6.1. Štít značky, ve kterém jsou osazeny optické čočky je z černé vysoce matné barvy, aby spolu s optickými vlastnostmi čočky bylo zabráněno nežádoucím efektům odrazu slunce (třída R 2). Podle typu použitého optického systému nabízíme tyto značky s úhly vyzařování paprsku světelného bodu (dle EN 12966-1) ve třídách B 1, B 3 a B 5.  Barvy jednotlivých bodů odpovídají třídě C 2, a kontrola jednotlivých částí je z hlediska barevnosti a jasu prováděna ve výrobních dávkách dle prEN 12966-3 Factory production control v naší laboratoři.

 

 

 

 

Proměnná značka má autonomní řízení jasu ve 256 stupních, které jsou usměrňovány čidly jasu podle požadavků normy EN 12966-1 v závislosti na intenzitě venkovního osvětlení. Čidla jsou samostatně kalibrována v naší laboratoři tak, aby nastavení řídící jednotky značky bylo co nejpřesnější. Jednotlivé svítící body jsou s řídící jednotkou propojeny v řetězcích, které jsou konstruovány v symbolu tak, aby při jejich výpadku byla co nejméně snížena čitelnost značky. Řídící jednotka hlídá poruchy na každém řetězci samostatně, možné je také zapojení pro kontrolu každého bodu jednotlivě.

 

 

Box proměnných dopravních značek a zařízení pro provozní informace se vyrábí z hliníku nebo nerezu podle požadavku odběratele nebo specifikace prostředí, ve kterém bude zařízení použito, povrchová úprava boxu se provádí práškovou barvou RAL 7042 (silniční šeď).