English Cesky

 
PROJEKCE

 

 

Kvalita projektu je nezbytným předpokladem jeho úspěšné realizace v praxi. Proto jsme chtěli promítnout naše praktické zkušenosti již do fáze přípravy stavby. Podrobný návrh dopravního značení, vypracovaný podle nejnovějších norem, poznatků a trendů v oboru a přesný soupis prací jsou nutným podkladem pro investora, zhotovitele i výrobce.

 

 

Firma Značky Praha, s. r. o., poskytuje na vysoké odborné úrovni služby v oblasti:

 

 

  • Zpracování projektů dopravního značení

 

  • Zpracování projektů dopravně informačních systémů pro orientaci účastníků silničního provozu

 

  • Zpracování projektů dopravně inženýrských opatření pro zajištění realizace staveb pozemních komunikací

 

  • Poskytování služeb souvisejících s projednáním výše uvedené činnosti s orgány státní správy