English Cesky

 

MĚŘENÍ KOLORIMETRICKÝCH SOUŘADNIC


 

 

Měření kolorimetrických souřadnic je důležitým kontrolním postupem ve výrobě, který by měl zajistit dobrou viditelnost symbolu dopravní značky po dobu její životnosti. Tento požadavek je zahrnut rovněž v normě EN 12899-4 Řízení výroby v závodě.

 

 

Měření kolorimetrických souřadnic je důležitým kontrolním postupem ve výrobě, který by měl zajistit dobrou viditelnost symbolu dopravní značky po dobu její životnosti. Tento požadavek je zahrnut rovněž v normě EN 12899-4 Řízení výroby v závodě. Každý výrobce u technologie výroby symbolu sítotiskem pracuje s barvami, u kterých může negativně ovlivnit celkový výsledek špatnými technologickými postupy (nesprávné rozmíchání pigmentových složek barvy, špatné dávkování příměrových složek jako ředidlo nebo zpomalovač). Pro tuto vlastnost stanovuje norma  ČSN EN 12899-1 dvě základní oblasti v obrazci barev. Třída R 2, která je užším a přísnějším pásmem stanovení barvy, pokud však nový výrobek je v této oblasti je pravděpodobné, že jeho životnost na silnici bude vyšší než výrobek, který se nachází v méně přísnější třídě R 1. Užití těchto tříd u jednotlivých typů dopravních značek (dle významu) stanovuje národní příloha ČSN EN 12899-1, obecně však platí pravidlo, že delší životnost budou mít dopravní značky odpovídající v novém stavu třídě R 2.