English Cesky

 

MŘÍŽKOVÁ ZKOUŠKA


 

 

Tato zkouška nám ukazuje kvalitu adheze (přilnavosti) barvy k povrchu konstrukce retroreflexní folie. Zkouška je prováděna v našem systému jakosti jako orientační, pro posouzení kvality a trvanlivosti aplikované barvy. Pokud není barva řádně spojena s povrchem materiálu může dojít vlivem prostředí (kyselé deště, údržba čelní plochy) aj. k jejímu předčasnému narušení, což má za následek zhoršení parametru viditelnosti za denního světla. Pokud z těchto důvodů vybočí hodnota kolorimetrických souřadnic z oblasti  R 1, výrobek zřejmě není použitelný a musí být předčasně vyměněn za nový.