English Cesky

 

NÁVRHY DOPRAVNÍCH ZNAČEK IS 23 - KULTURNÍ NEBO TURISTICKÝ CÍL - NÁVĚŠŤ


 

 

Návrh dopravní značky IS 23 - Kulturní nebo turistický cíl má pevná pravidla. Podrobný postup pro návrh a realizaci dopravní značky IS 23 je uveden v metodickém pokynu Ministerstva dopravy s názvem "Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích". Aktuální znění předpisu je dostupné na internetové adrese www.rsd.cz. Metodický pokyn mimo jiné obsahuje seznam povolených cílů pro křižovatky pozemních komunikací a zásady pro grafické a technické provedení dopravních značek, včetně způsobu schvalování značek. Naše práce nejčastěji zahrnuje návrh loga a grafiky značky, schválení výkresu odpovědnými orgány a následně výrobu značky a její osazení.

 

Pro dopravní značky IS 23 platí následující zásady:

  • kulturní nebo turistické cíle jsou přiřazeny konkrétní pozemní komunikaci a křižovatce,
  • značky se vyrábí a osazují podle projektu schváleného odpovědnými úřady,
  • kvalita a provedení značek musí odpovídat normám pro dopravní značení,
  • značky na dálnici nebo rychlostní silnici mají šířku 3000 mm (v odůvodněných případech 3500 mm). Značky na silnicích I. tříd mají šířku 2000 mm (v odůvodněných případech 2500 mm). Na ostatních silnicích jsou značky široké 1500 mm,
  • na značkách na dálnici nebo rychlostní silnici musí být retroreflexní fólie třídy 2. Pro značky na silnicích I. tříd a ostatních silnicích se použije retroreflexní fólie třídy 1 nebo 2.
  • značky se osazují na příhradové konstrukce. Tabule široké 1500 mm se osazují na sloupky. Díky tomu se značky nemusí chránit svodidlem.
     

 

 

                    Piktogramy pro značky IS 24b