English Cesky

 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY


 

 

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • ČSN EN 12899 −1 Stálé svislé dopravní značení − Část 1: Stálé dopravní značky
 • ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci − Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 12966 – 1 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky – Část 1: Norma výrobku

 • ČSN EN 12966 – 2 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky – Část 2: Počáteční zkoušky typu

 • ČSN EN 12966 – 3 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky – Část 3: Řízení výroby (u výrobce)

 • TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 • TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
 • TP 85 Zpomalovací prahy
 • TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací
 • TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
 • TP 119 Odrazová zrcadla
 • TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní informace na pozemních komunikacích
 • TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace
 • TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích
 • TP 174 Zásady používání dopravních majáčků
 • TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích
 • VL 6.1 Svislé dopravní značky
 • VL 6.2 Vodorovné dopravní značky
 • VL 6.3 Dopravní zařízení
 • Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích (KTZ)
 • TKP, kapitola 14, Dopravní značky a dopravní zařízení
 • ZTKP staveb pozemních komunikací, kapitola 14, Dopravní značky a dopravní zařízení
 • Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací
 • PPK − SZ Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • PPK − VZ Požadavky na provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic
 • PPK − PRE Požadavky na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic
 • PPK − PDZ Požadavky na provedení a kvalitu proměnných dopravních značek a zařízení pro provozní informace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic
 • PPK − POR Požadavky na provedení a kvalitu portálů pro svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic
 • PPK − TOM Požadavky na provedení a kvalitu tabulek k označení evidenčních čísel mostů a uzavíracích stavítek na kanalizaci na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic
 • PPK − PHS Požadavky na provedení a kvalitu bezpečnostních značek k označení únikových východů v PHS na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic
 • PPK − ZNA Požadavky na provedení a rozsah projektu dopravního značení v jednotlivých stupních dokumentace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR