English Cesky

 

VELKOPLOŠNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY


 

 

Velkoplošné dopravní značky jsou všechny značky s celkovou plochou nad 1,5 m2. Každá velkoplošná dopravní značka z hlediska požadavku na grafiku je navrhována individuelně, z tohoto návrhu vychází požadavek na rozměr a únosnost konstrukční plochy. Polep retroreflexní folií je prováděn v aplikačních mandlech, což zaručuje vytvoření základních plochy, bez vzduchových puchýřů a poškození folie. Aplikace symbolů je prováděna pracovníky na základě podrobné dílenské dokumentace a výsledná dopravní značka prochází dvojí kvalitou přesnosti a správnosti výroby.

 

V sortimentu našich výrobků jsou dle užití a tvaru dílů tyto základní konstrukční typy: