English Cesky

 

ZPI


 

 

Je složeno ze světelných bodů umístěných v maticovém display. Vzdálenost jednotlivých světelných bodů je provedena v max. vzdálenosti 22 mm, což zaručuje kvalitní vykreslení písma dle DIN 1451. Podle potřeby je možné volit délku písma a výšku řádky, užití velkého a malého písma. Každý světelný bod je samostatně řízen a dohlížen centrální jednotkou. Optický systém je stejný jako na proměnných dopravních značkách, úhel vyzařování paprsku je B3 (viz ČSN EN 12966-1). Jas je řízen v závislosti na okolním osvětlení plynule na základě dat z čidla nebo centrálního řídícího systému ve 256 stupních.

 

 

       Z2