• Dopravní značení

  vyrábíme od roku 1993
 • Jsme certifikovaná společnost

  ISO 9001, EN 12 899, EN 12 966

Liniové řízení v uzavírkách - systém Sytrac 17

 • 31. 05. 2019

V uplynulém období firmy úspěšně zvládla zcela nový technologický systém řízení Liniového řízení dopravního proudu a Varování před kolonami v oblastech dopravních uzavírek a omezení při opravách pomocí proměnných dopravních značek.

Projekt D1 (km 210 – 215) s využitím proměnných značek s otočnými hranoly

Zcela prvním nasazením tohoto systému bylo dopravní uzavírka během opravy dálnice na trase dálnice D1 v km 210 – 215. Proměnné dopravní značky, u kterých je ze zkušeností akceptování řidiči vyšší než u stálých pevných, zobrazí informaci o skutečném aktuálním stavu průjezdnosti komunikace před uzavírkou. Podle odborné literatury se nasazením takového systému snižují škody z nehod v kolonách až o 50 %. Se zvýšením bezpečnosti provozu v uzavírce souvisí také snížení množství kolon zapříčiněných nehodami.

Návrh systému dynamických varovných značek a zařízení na D1 vychází z dnes již používaných obdobných systémů na německých dálnicích. Skládá se z proměnných výstražných značek s technologií otočných hranolů, detektorů zaznamenávajících rychlost a počty vozidel v obou jízdních pruzích, kamer umožňujících sledovat provoz v kritických místech, řídících jednotek a zařízení pro přenos dat, autonomního systému napájení pomocí solárních článků a záložních zdrojů a také z řídícího softwaru, který zaznamenává údaje o provozu a automaticky nastavuje varovné značky do definované polohy v závislosti na aktuálním stavu provozu. Napájení ze solárních zdrojů snižuje náklady na údržbu a zvyšuje bezpečnost provozu omezením pohybu pracovníků údržby na dálnici. Uživatelský software umožnuje sledování dopravy i dohled nad stavem systému ze vzdáleného pracoviště jak správci systému, tak i pověřeným pracovníkům státní správy, např. ŘSD ČR nebo Policie ČR. 

 

Projekt D8 (km 2,5 – 5) s využitím proměnných značek s LED technologií

Dalším technologickým krokem bylo nasazení proměnných dopravních značek s technologií LED a to na dopravním opatření na dálnici D8 až po km 0,0. Tato technologie umožnila zobrazení více symbolů, bylo však nutné provést optimalizaci spotřeby energie, vzhledem k potřebě dodržení jako jediného zdroje energie Solárních článků

Bylo nutné vyřešit zásobení všech systémů na jednom stanovišti tak, aby postačovala kapacita tohoto zdroje pro všechny potřebné součásti:

 •  Proměnné dopravní značky z LED diod
 • Výstražné blikače
 • Dopravní detektory
 •  Přenosové moduly
 • Kamerové systémy

Tomuto záměru musely být uzpůsobeny všechny elektronické části jednotlivých komponent, kde oproti jejich běžnému použití na stanovištích se stálým napájením není tento problém tak kritický. Zároveň vzhledem k požadavkům na statickou odolnost jsme byli limitování i velikostí solárních článků.

Lze konstatovat, že se nám podařilo tento problém vyřešit a to i přes potřeby fungování systému do období druhé poloviny měsíce listopad, kdy už slunečního svitu je opravdu málo. Celý systém fungoval bez potřeby výměny baterií.

Tudíž dnes lze prohlásit, celý systém je naprosto ekologický, jeho jediným energetickým dodavatelem je slunce.