• Dopravní značení

    vyrábíme od roku 1993
  • Jsme certifikovaná společnost

    ISO 9001, EN 12 899, EN 12 966

Proměnné dopravní značky

Proměnné dopravní značky jsou prostředkem řízení a usměrňování silničního provozu. Využívají se zejména v místech, kde dochází k vysokým intenzitám provozu, nebo v úsecích se zvýšeným nebezpečím nehod. Svou důležitou funkci zaujímají také v místech, kde se počítá s nutností rychlého odklonu dopravy na objízdné trasy, např. u tunelových staveb v případ požáru a nebo hromadné nehody. 

V současné době se ve stále větší míře objevují i v dočasných systémech, například u uzavírek z důvodů rekonstrukcí. Jejich využití je možné i v místech s přechodnými požadavky na řízení provozu jako jsou potřeby omezení předjíždění nákladních vozidel apod. Příkladem této aplikace je Liniové řízení v uzavírkách, jehož ukázku můžete shlédnout ve videopříspěvku na úvodní Domovské stránce.

Proměnné dopravní značky a zařízení pro provozní informace musí odpovídat EN 12966-1 Variable vertical road traffic signs a TP 141 zásady pro systém proměnného dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích.