• Dopravní značení

    vyrábíme od roku 1993
  • Jsme certifikovaná společnost

    ISO 9001, EN 12 899, EN 12 966

Prosvětlované a retroreflexní dopravní značky

Prosvětlované značky typ SDZ

Box značky je vyroben z nerezové oceli EN 1.4404 s krytím IP 65. Povrchová úprava boxu je práškovou vypalovací barvou. Činnou plochu značky tvoří nereflexní translucentní folie (C 14a - Jiný příkaz (Vypni motor)) nebo mikroprismatická retroreflexní translucentní folie (Označení únikového východu). Osvětlovací systém je z fluorescenčních trubic s předřadníkem. Poměr jasů, jas a barvy činné plochy odpovídají požadavkům ČSN EN 12899-1 a její Národní příloze.

Prosvětlené dopravní značky typ SDZ                 Lights      

Retroreflexní značky

Typ L - štít s lisovaným okrajem

Štít značky a činná plocha jsou vyrobeny v souladu s požadavky normy ČSN EN 12899-1 dle jednotlivých kvalitativních tříd a požadavků uvedených v národní příloze, přesnost symbolů odpovídá VL 6.1. Výroba je kontrolována v souladu s EN 12899-4 Požadavky na řízení výroby v závodě. Naše laboratoř je vybavena měřícími zařízeními pro měření retroreflexe, chromatických souřadnic a činitele jasu. Povrchová ochrana (tloušťka vrstvy) je pravidelně kontrolována u jednotlivých štítů značek měřícím přístrojem.

Štít značky je vyroben technologií dvojitého ohybu okraje lisováním plechu s povrchovou ochranou zinkem. Dvojitý okraj obvodu značky zajišťuje vysokou odolnost štítu značky proti působení vnějších sil, zejména vandalům. Pro upevnění šroubů objímek je na zadní straně připevněn pomocí návarových šroubů ocelový profil. To umožňuje snadné nasazení objímky bez porušení čelní plochy a vysokou pevnost spoje.

                                                   

                                                     Pohled na čelní a zadní stranu štítu značky s C-profilem                               Detail montáže objímky k štítu značky s C-profilem                                       

 

Typ R - značky se ztuženým rámečkem

Štít značky tvoří ocelový plech s povrchovou ochranou zinkem a obvodový rámeček z taženého hliníkového profilu. Obvodový rámeček zajišťuje vysokou odolnost štítu značky proti působení vnějších sil, zejména vandalům. Pro upevnění šroubů objímek je na zadní straně štítu připevněn pomocí návarových šroubů C hliníkový profil, nebo je možné objímku uchytit pomocí svorek přímo za rámeček.

                                                                                                                                                           Pohled na zadní a čelní stranu značky vyztuženou rámečkem                Detail montáže objímky k obvodovému rámečku štítu značky

 

Typ LM - mechanicky měnitelné dopravní značky

Štít značky je vyroben technologií dvojitého ohybu okraje lisováním plechu s povrchovou ochranou zinkem. Mechanickým otočením přídavné části štítu značky lze měnit význam symbolu dopravní značky (max. 2 symboly). Užití této konstrukce dopravních značek je vhodné do míst bez přívodu elektrické energie u nichž se výměna symbolu provádí v dlouhých časových intervalech, nebo jejichž užití je krátkodobé (např. kontroly policie na dálničních odpočívkách). Zajištění jednotlivých poloh přídavného štítu se provádí plastovým otočným zámkem.

Typ LM - mechanicky měnitelné dopravní značkyTyp LM - mechanicky měnitelné dopravní značky

Velkoplošné dopravní značky

Velkoplošné dopravní značky jsou všechny značky s celkovou plochou nad 1,5 m2. Každá velkoplošná dopravní značka z hlediska požadavku na grafiku je navrhována individuálně, z tohoto návrhu vychází požadavek na rozměr a únosnost konstrukční plochy. Polep retroreflexní folií je prováděn v aplikačních mandlech, což zaručuje vytvoření základních plochy, bez vzduchových puchýřů a poškození folie. Aplikace symbolů je prováděna pracovníky na základě podrobné dílenské dokumentace a výsledná dopravní značka prochází dvojí kvalitou přesnosti a správnosti výroby.

Typ LA - z hliníkových lamel

Konstrukce se používá pro svojí nízkou hmotnost u dopravních značek umístěných nad vozovkou zejména portálových konstrukcích. Jejím základem je tažený hliníkový profil šíře 215 mm s podélnou drážkou pro uchycení šroubu a zámků. Pomocí těchto zámků je nosná část dopravní značky uchycena k svislým roznášecím nosníkům portálu. Pro vyšší bezpečnost celé konstrukce jsou spodní lamely ukotveny do roznášecích nosníků přímým šroubovým spojem, což zabraňuje nebezpečí uvolnění spodní lamely v zámku.

                    Typ LA - dopravní značka z hliníkových lamel                                        Lights

             Detail uchycení lamel k roznášecímu nosníku portálu                                                                 Velkoplošné značky typ LA na Pražském okruhu

 

Typ LF - z lamel pozinkového plechu

Základem konstrukce je plechový ohýbaný profil šíře 215 mm s okrajovými lemy ve tvaru zámku, které brání průniku světla do čelní plochy a zabezpečují vzájemnou statickou soudržnost mezi jednotlivými sousedními profily. Jednotlivé profily čelního nosného štítu jsou vzájemně uchyceny spojkami, ke kterým je šroubem připevněna objímka nebo příchytka, dle typu použité stojky.

     Typ LF - dopravní značka z lamel pozinkového plechu              Lights            Lights 

                    Detail uchycení lamel na stojku                               Konstrukce lamel s uchycením na příhradovou stojku                                                          Dálnice D8

 

Typ VPL1 - dopravní značka z panelů pozinkového plechu

Tento konstrukční systém se skládá z panelů z plechu s povrchovou ochranou vysoce odolným aluzinkem. Šířka panelů je 590 mm, a doplňkovými moduly v šířce 220 mm. Použití jednotlivých doplňkových modulů určuje požadovaná výška velkoplošné značky. Pro vyšší tuhost jednotlivých panelů se používají svislé výztuhy, okraje štítu jsou začištěny lemovkou po celém obvodu. Mezi hlavní přednosti patří velmi kvalitní a celistvý vzhled čelní plochy, jakož i tuhost. Konstrukce je snadno přepravovatelná v rozloženém stavu, její montáž po zaškolení našimi techniky je schopna provést montážní firma odběratele.

Tyto nosné konstrukce mají velkou odolnost proti odcizení z důvodu tuhého spojení jednotlivých dílů a nesnadné transportovatelnosti ručními manipulačními vozíky.

          Typ VPL1 - dopravní značka z panelů pozinkového plechu                        Typ VPL1 - dopravní značka z panelů pozinkového plechu

                   Typ VPL1 - pohled na konstrukci základu                                      Grafika symbolu v šířkovém členění lamel                    Pohled na zadní část lamel a jejího spojení s konstrukcí