• Dopravní značení

    vyrábíme od roku 1993
  • Jsme cerfikovaná společnost

    ISO 9001, EN 12 899, EN 12 966

Dopravní značky

Reflexní a prosvětlované dopravní značky

Dopravní značky základních rozměrů

Typ L - štít s lisovaným okrajem

Štít značky a činná plocha jsou vyrobeny v souladu s požadavky normy ČSN EN 12899-1 dle jednotlivých kvalitativních tříd a požadavků uvedených v národní příloze, přesnost symbolů odpovídá VL 6.1. Výroba je kontrolována v souladu s EN 12899-4 Požadavky na řízení výroby v závodě. Naše laboratoř je vybavena měřícími zařízeními pro měření retroreflexe, chromatických souřadnic a činitele jasu. Povrchová ochrana (tloušťka vrstvy) je pravidelně kontrolována u jednotlivých štítů značek měřícím přístrojem.

Štít značky je vyroben technologií dvojitého ohybu okraje lisováním plechu s povrchovou ochranou zinkem. Dvojitý okraj obvodu značky zajišťuje vysokou odolnost štítu značky proti působení vnějších sil, zejména vandalům. Pro upevnění šroubů objímek je na zadní straně připevněn pomocí návarových šroubů ocelový profil. To umožňuje snadné nasazení objímky bez porušení čelní plochy a vysokou pevnost spoje.

 

Typ R - značky se ztuženým rámečkem

Štít značky tvoří ocelový plech s povrchovou ochranou zinkem a obvodový rámeček z taženého hliníkového profilu. Obvodový rámeček zajišťuje vysokou odolnost štítu značky proti působení vnějších sil, zejména vandalům. Pro upevnění šroubů objímek je na zadní straně štítu připevněn pomocí návarových šroubů C hliníkový profil, nebo je možné objímku uchytit pomocí svorek přímo za rámeček.

Typ LM - mechanicky měnitelné dopravní značky

Štít značky je vyroben technologií dvojitého ohybu okraje lisováním plechu s povrchovou ochranou zinkem. Mechanickým otočením přídavné části štítu značky lze měnit význam symbolu dopravní značky (max. 2 symboly). Užití této konstrukce dopravních značek je vhodné do míst bez přívodu elektrické energie u nichž se výměna symbolu provádí v dlouhých časových intervalech, nebo jejichž užití je krátkodobé (např. kontroly policie na dálničních odpočívkách). Zajištění jednotlivých poloh přídavného štítu se provádí plastovým otočným zámkem.

Typ LM - mechanicky měnitelné dopravní značkyTyp LM - mechanicky měnitelné dopravní značky

Velkoplošné dopravní značky

Velkoplošné dopravní značky jsou všechny značky s celkovou plochou nad 1,5 m2. Každá velkoplošná dopravní značka z hlediska požadavku na grafiku je navrhována individuálně, z tohoto návrhu vychází požadavek na rozměr a únosnost konstrukční plochy. Polep retroreflexní folií je prováděn v aplikačních mandlech, což zaručuje vytvoření základních plochy, bez vzduchových puchýřů a poškození folie. Aplikace symbolů je prováděna pracovníky na základě podrobné dílenské dokumentace a výsledná dopravní značka prochází dvojí kvalitou přesnosti a správnosti výroby.

Typ LA - dopravní značka z hliníkových lamel

Konstrukce se používá pro svojí nízkou hmotnost u dopravních značek umístěných nad vozovkou zejména portálových konstrukcích. Jejím základem je tažený hliníkový profil šíře 215 mm s podélnou drážkou pro uchycení šroubu a zámků. Pomocí těchto zámků je nosná část dopravní značky uchycena k svislým roznášecím nosníkům portálu. Pro vyšší bezpečnost celé konstrukce jsou spodní lamely ukotveny do roznášecích nosníků přímým šroubovým spojem, což zabraňuje nebezpečí uvolnění spodní lamely v zámku.

Typ LA - dopravní značka z hliníkových lamelTyp LA - dopravní značka z hliníkových lamel

Typ LF - dopravní značka z lamel pozinkového plechu

Základem konstrukce je plechový ohýbaný profil šíře 215 mm s okrajovými lemy ve tvaru zámku, které brání průniku světla do čelní plochy a zabezpečují vzájemnou statickou soudržnost mezi jednotlivými sousedními profily. Jednotlivé profily čelního nosného štítu jsou vzájemně uchyceny spojkami, ke kterým je šroubem připevněna objímka nebo příchytka, dle typu použité stojky.

Typ LF - dopravní značka z lamel pozinkového plechuTyp LF - dopravní značka z lamel pozinkového plechu

Typ VPL1 - dopravní značka z panelů pozinkového plechu

Tento konstrukční systém se skládá z panelů z plechu s povrchovou ochranou vysoce odolným aluzinkem. Šířka panelů je 590 mm, a doplňkovými moduly v šířce 220 mm. Použití jednotlivých doplňkových modulů určuje požadovaná výška velkoplošné značky. Pro vyšší tuhost jednotlivých panelů se používají svislé výztuhy, okraje štítu jsou začištěny lemovkou po celém obvodu. Mezi hlavní přednosti patří velmi kvalitní a celistvý vzhled čelní plochy, jakož i tuhost. Konstrukce je snadno přepravovatelná v rozloženém stavu, její montáž po zaškolení našimi techniky je schopna provést montážní firma odběratele.

Tyto nosné konstrukce mají velkou odolnost proti odcizení z důvodu tuhého spojení jednotlivých dílů a nesnadné transportovatelnosti ručními manipulačními vozíky.

Typ VPL1 - dopravní značka z panelů pozinkového plechuTyp VPL1 - dopravní značka z panelů pozinkového plechu

Prosvětlené dopravní značky typ SDZ

Box značky je vyroben z nerezové oceli EN 1.4404 s krytím IP 65. Povrchová úprava boxu je práškovou vypalovací barvou. Činnou plochu značky tvoří nereflexní translucentní folie (C 14a - Jiný příkaz (Vypni motor)) nebo mikroprismatická retroreflexní translucentní folie (Označení únikového východu). Osvětlovací systém je z fluorescenčních trubic s předřadníkem. Poměr jasů, jas a barvy činné plochy odpovídají požadavkům ČSN EN 12899-1 a její Národní příloze.

Prosvětlené dopravní značky typ SDZProsvětlené dopravní značky typ SDZ

Proměnné dopravní značky

Proměnné dopravní značky jsou prostředkem řízení a usměrňování silničního provozu. Pomocí zařízení pro provozní informace předáváme jeho účastníkům aktuální informace o obsazenosti parkovišť, teploty vozovky, dopravních situacích aj.    Pro rozdílné situace a podmínky jsou vhodné různé technologie zobrazovačů, display a provedení činné plochy. Technologie by měly být voleny vždy tak, aby pro danou komunikaci a podmínky (rychlost vozidel, viditelnost, typ informace) byla vybrána vždy ta nejoptimálnější.

Proměnné dopravní značky a zařízení pro provozní informace musí odpovídat EN 12966-1 Varriable vertical road traffic signs a TP 141 Zásady pro systém proměnného dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích.

Hranolové dopravní značky

Systém je založen na mechanické změně činné  plochy, která je tvořena trojbokými hranoly. Každý hranol je poháněn vlastním krokovým motorem se snímači polohy, řízenými centrální elektronikou. Poloha jednotlivých hranolů je průběžně kontrolována, při vnějším zásahu se po odblokování dotčené hranoly automaticky vrátí do navolené polohy. Pokud je čelní proměnná plocha nastavena do správné polohy, je aktivován kontrolní výstup. Hranoly jsou v klidové poloze  aretovány tzv. klidovým momentem krokového motoru.

Ovládání centrální jednotky proměnné dopravní značky (dále jen PDZ) je možné po sériové lince RS 485, RS 232 nebo různými modifikacemi paralelního interface. PDZ se napájí standardně ze sítě TN-S 230 V/ 50 Hz, v případě požadavku je možné doplnit záložním zdrojem s automatikou dobíjení. Spojení mezi řídící elektronikou značky a řídící centrálou dopravy je možný kromě klasického kabelového spojení rovněž různými bezdrátovými přenosy, včetně systému mobilních přenosů GSM.

Hranolové dopravní značky

Hranolové dopravní značky

Hranolové dopravní značkyHranolové dopravní značky

 

LCD dopravní značky

Tato technologie se pro svou dobrou čitelnost v širokých úhlech zobrazení používá zejména v městských aglomeracích u zařízení pro provozní informace, např. u parkovacích systémů (dále jen ZPI). Podle požadavku na čitelnost a druh informací se volí typ zobrazovače a počet jeho segmentů. Pro základní číslicové systémy se volí 38 segmentové, tvar písma je daný tvarem segmentů skla zobrazovače.

Jako kontrastní plocha se pod zobrazovač umisťuje trasnlucentní žlutá folie, která zvyšuje viditelnost symbolu. Pro zvýšení jasu zobrazovače se používá fluorescentních trubic s řízením jasu pro jednotlivé světelné podmínky okolí, které zajišťuje řídící jednotka ZPI.

LCD dopravní značkyLCD dopravní značkyLCD dopravní značky

LED dopravní značky

Symboly dopravních značek tvoří jednotlivé svítící body, které se skládají z LED diody, optické čočky a těsnících gumiček. Jednotlivé body jsou vyskládány do tvaru požadovaných symbolů tak, aby se svými tvary co nejvíce přibližovaly předpisu VL 6.1. Štít značky, ve kterém jsou osazeny optické čočky je z černé vysoce matné barvy, aby spolu s optickými vlastnostmi čočky bylo zabráněno nežádoucím efektům odrazu slunce (třída R 2). Podle typu použitého optického systému nabízíme tyto značky s úhly vyzařování paprsku světelného bodu (dle EN 12966-1) ve třídách B 1, B 3 a B 5.  Barvy jednotlivých bodů odpovídají třídě C 2, a kontrola jednotlivých částí je z hlediska barevnosti a jasu prováděna ve výrobních dávkách dle prEN 12966-3 Factory production control v naší laboratoři.

Proměnná značka má autonomní řízení jasu ve 256 stupních, které jsou usměrňovány čidly jasu podle požadavků normy EN 12966-1 v závislosti na intenzitě venkovního osvětlení. Čidla jsou samostatně kalibrována v naší laboratoři tak, aby nastavení řídící jednotky značky bylo co nejpřesnější. Jednotlivé svítící body jsou s řídící jednotkou propojeny v řetězcích, které jsou konstruovány v symbolu tak, aby při jejich výpadku byla co nejméně snížena čitelnost značky. Řídící jednotka hlídá poruchy na každém řetězci samostatně, možné je také zapojení pro kontrolu každého bodu jednotlivě.

Box proměnných dopravních značek a zařízení pro provozní informace se vyrábí z hliníku nebo nerezu podle požadavku odběratele nebo specifikace prostředí, ve kterém bude zařízení použito, povrchová úprava boxu se provádí práškovou barvou RAL 7042 (silniční šeď).

LED dopravní značky

LED dopravní značky

ZPI dopravní značky

Je složeno ze světelných bodů umístěných v maticovém display. Vzdálenost jednotlivých světelných bodů je provedena v max. vzdálenosti 22 mm, což zaručuje kvalitní vykreslení písma dle DIN 1451. Podle potřeby je možné volit délku písma a výšku řádky, užití velkého a malého písma. Každý světelný bod je samostatně řízen a dohlížen centrální jednotkou. Optický systém je stejný jako na proměnných dopravních značkách, úhel vyzařování paprsku je B3 (viz ČSN EN 12966-1). Jas je řízen v závislosti na okolním osvětlení plynule na základě dat z čidla nebo centrálního řídícího systému ve 256 stupních.

ZPI dopravní značkyZPI dopravní značky
 

Dopravní zrcadla

Všechny typy nabízených zrcadel jsou vyrobeny z plastu. Mají nízkou hmotnost a možnost regulace sklonu.

Dopravní zrcadla

 

Další dopravní zařízení

Další dopravní zařízení