• Dopravní značení

    vyrábíme od roku 1993
  • Jsme certifikovaná společnost

    ISO 9001, EN 12 899, EN 12 966

Letištní znaky

Mezi letecká pozemní zařízení patří letištní znaky. Letištní znaky jsou prostředkem řízení a usměrňování leteckého provozu. Pomáhají pilotům orientovat se na letištních rampách při startech, přistáních a pojezdech.

Rozlišujeme typy letištních znaků:

a) podle informací
Příkazové znaky RWY - identifikují místo , které letadlo nesmí přejet, pokud nedostane od řídící věže jiný příkaz. Námi vyráběné typy příkazových znaků se řídí dle 5.5.2.16 předpisu L 14.
Informační znaky RWY - zahrnují směrové znaky, znaky míst, cílové znaky, znaky výjezdu z RWY. Námi vyráběné typy informativních znaků se řídí dle 5.4.3.25-32 předpisu L 14.

b) podle provedení 

Prosvětlované letištní znaky

Konstrukce je vyrobena z hliníkových profilů a je dostatečně staticky dimenzovaná. Zadní panel je z hliníkové desky, přední čelní průhledné sklo je z polykarbonátu. Znaky jsou vyrobeny v rozměrové škále dle FAA. Samotná konstrukce znaku je technicky vyřešena tak, aby se vyžadovalo minimum servisního a materiálového vybavení při případné údržbě. Osvětlovací zdroje jsou umístěny v objímkách, které zabezpečují snadnou výměnu. Žárovky jsou zapojené vždy na dva okruhy. Znaky jsou vybaveny pasivními bezpečnostními prvky a to bezpečnostní zásuvkou a zástrčkou, která umožní technicky dokonalé a bezpečné odpojení znaku od sítě v případě kolize s konstrukcí letadla. Bezpečnostním prvkem je také lámací spojka, která umožní oddělit těleso znaku od základového upevnění a tím eliminovat škody vyvolané mechanickým střetem. Výška znaku zajišťuje prostor bez překážek pro vrtule letadel. Rám konstrukce je zaoblen.

Prosvětlované letištní znakyProsvětlované letištní znakyProsvětlované letištní znaky

Reflexní letištní znakyReflexní letištní znakyReflexní letištní znaky

Reflexní letištní znaky

Konstrukce reflexních znaků je vyrobena z ocelového nebo hliníkového lisovaného plechu tloušťky 1 - 2 mm. Na zadní straně jsou vyztuženy hliníkovým profilem. Čelní plocha je vyrobena z retroreflexní fólie 3M, která zaručuje barevnou stálost min. 5 let a splňuje požadavky na adhezi a odolnost vůči poškrábání. Znaky jsou ukotvené na předem připraveném betonovém základě a to přes bezpečnostní lámací spojky, které jsou pevnostně dimenzované tak, aby vydrželi nápor aerodynamických turbulencí způsobených letadly. V případě mechanického kontaktu s letadlem se bezpečně zlomí v předem určených místech.

Reflexní letištní znakyReflexní letištní znaky