• Dopravní značení

    vyrábíme od roku 1993
  • Jsme certifikovaná společnost

    ISO 9001, EN 12 899, EN 12 966

Hranolové dopravní značky

Podle konstrukce pohonu jednotlivých hranolů nabízíme dva systémy změny činné  plochy:

  • Systém samostatných motorů

je založen na mechanické změně činné  plochy, která je tvořena trojbokými hranoly. Každý hranol je poháněn vlastním krokovým motorem se snímači polohy, řízenými centrální elektronikou. Poloha jednotlivých hranolů je průběžně kontrolována, při vnějším zásahu se po odblokování dotčené hranoly automaticky vrátí do navolené polohy. Pokud je čelní proměnná plocha nastavena do správné polohy, je aktivován kontrolní výstup. Hranoly jsou v klidové poloze  aretovány tzv. klidovým momentem krokového motoru. Výhodou tohoto systému je, že v případě zaseknutí jednoho hranolu nedojde k poruše celé zobrazované plocha a to zůstane částečně čitelná. Nevýhodou tohoto systému je o něco větší spotřeba energie a vyšší výrobní náklady.

  • Systémem jednotného pohonu

​​​​​​​​​​​​​​celé obrazové plochy, kdy jednotlivé otočné hranoly jsou opatřeny vlastním převodovým systémem, propojeným s hlavní mechanickou osou a snímačem polohy. Poloha jednotlivých hranolů je dána natočením celé osy, pozice jednotlivých stran jsou nastaveny přes snímač polohy a jsou zde mechanicky aretovány. 

                                                                    Lights

Podle požadavku na umístění nabízíme v trase: 

  • Konstrukční provedení otevřeného boxu pro volnou trasu je řešeno jako stavebnicové z hliníkového plechu a konstrukčních profilů. Velkoplošné hranolové značky jsou konstrukčně řešeny s jednotlivými samostatnými segmenty, které je možné převážet v samostatných celcích. Krytí IP mají pouze jednotlivé elektrické části, tj. motor, snímače polohy a řídící elektronika. Příklady těchto řešení je vidět na následujících snímcích.

 

Lights       Lights

  • Konstrukční provedení uzavřeného boxu s vnitřním osvětlením čelní plochy používá se zejména pro uzavřené prostory, jako jsou tunely. Venkovní konstrukce boxu může být provedena z nerezové oceli nebo hliníkového plechu. 

 

Lights            Lights

 

Ovládací systém značky:

Ovládání centrální jednotky proměnné dopravní značky (dále jen PDZ) je možné po sériové lince RS 485, RS 232 nebo různými modifikacemi paralelního interface. Dále potom Ethernet, nebo Modbus

Spojení mezi řídící elektronikou značky a řídící centrálou dopravy je možný kromě klasického kabelového spojení rovněž různými bezdrátovými přenosy, včetně systému mobilních přenosů GSM.

PDZ se napájí standardně ze sítě TN-S 230 V/ 50 Hz, v případě požadavku je možné doplnit záložním zdrojem s automatikou dobíjení. Spojení mezi řídící elektronikou značky a řídící centrálou dopravy je možný kromě klasického kabelového spojení rovněž různými bezdrátovými přenosy, včetně systému mobilních přenosů GSM.