• Dopravní značení

    vyrábíme od roku 1993
  • Jsme certifikovaná společnost

    ISO 9001, EN 12 899, EN 12 966

LCD dopravní značky

Tato technologie se pro svou dobrou čitelnost v širokých úhlech zobrazení používá zejména v městských aglomeracích u zařízení pro provozní informace, např. u parkovacích systémů (dále jen ZPI). Podle požadavku na čitelnost a druh informací se volí typ zobrazovače a počet jeho segmentů. Pro základní číslicové systémy se volí 38 segmentové, tvar písma je daný tvarem segmentů skla zobrazovače.

Jako kontrastní plocha se pod zobrazovač umisťuje trasnlucentní žlutá folie, která zvyšuje viditelnost symbolu. Pro zvýšení jasu zobrazovače se používá fluorescentních trubic s řízením jasu pro jednotlivé světelné podmínky okolí, které zajišťuje řídící jednotka ZPI.

LCD dopravní značkyLCD dopravní značkyLCD dopravní značky