• Dopravní značení

    vyrábíme od roku 1993
  • Jsme certifikovaná společnost

    ISO 9001, EN 12 899, EN 12 966

LED proměnné dopravní značky

Proměnné dopravní značky LED vyrábíme v několika základních způsobech zobrazení světelných bodů tak, abychom svým klientům mohli nabídnout vždy to nejvhodnější řešení k jejich požadavkům na zobrazované symboly, jejich kombinaci.

Podle způsobu zobrazení jednotlivých bodů a jejich zapojení v základní desce:

  • Řetízkové s pevným grafickým vyobrazením symbolů
  • Maticovém s volně programovatelným vyobrazením symbolů

 

Podle barevnosti systému zobrazení, pro co energeticky nejefektivnější provedení:

  • Jednobarevný optický systém
  • Dvoubarevný optický systém
  • RGB optický systém

Lights                                                          Lights

 

Základním optickým konstrukčním systémem je vždy SMD LED dioda, světlovod a čočka. U staršího systému se používá 5mm LED dioda a optická čočka se stínící trubičkou.

Štít značky, ve kterém jsou osazeny optické čočky je z černé vysoce matné barvy, aby spolu s optickými vlastnostmi čočky bylo zabráněno nežádoucím efektům odrazu slunce (třída R 2). Podle typu použitého optického systému nabízíme tyto značky s úhly vyzařování paprsku světelného bodu (dle EN 12966-1) ve třídách B 1 - B 6.  Barvy jednotlivých bodů odpovídají třídě C 2, a kontrola jednotlivých částí je z hlediska barevnosti a jasu prováděna ve výrobních dávkách dle prEN 12966-3 Factory production control v naší laboratoři.

Lights                 Lights

Proměnná značka má autonomní řízení jasu ve 256 stupních, které jsou usměrňovány čidly jasu podle požadavků normy EN 12966-1 v závislosti na intenzitě venkovního osvětlení. Čidla jsou samostatně kalibrována v naší laboratoři tak, aby nastavení řídící jednotky značky bylo co nejpřesnější. Jednotlivé svítící body jsou s řídící jednotkou propojeny v řetězcích, které jsou konstruovány v symbolu tak, aby při jejich výpadku byla co nejméně snížena čitelnost značky. Řídící jednotka hlídá poruchy na každém řetězci samostatně, možné je také zapojení pro kontrolu každého bodu jednotlivě.

Box proměnných dopravních značek a zařízení pro provozní informace se vyrábí z hliníku nebo nerezu podle požadavku odběratele nebo specifikace prostředí, ve kterém bude zařízení použito, povrchová úprava boxu se provádí práškovou barvou RAL 7042 (silniční šeď).